0-9ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay, EBIT (Earnings before interest and tax, EBIT)

Như tên gọi của nó, lợi nhuận trước thuế và lãi vay bao gồm tổng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (có thể bao gồm hoặc loại trừ Lợi nhuận khác, tùy mục đích phân tích), mà chưa tính đến chi phí lãi vay và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

EBIT được giới phân tích sử dụng rộng rãi vì nó đã loại bỏ được sự khác nhau về cấu trúc vốn (vốn vay và vốn chủ sở hữu) cũng như thuế suất giữa các công ty khác nhau.

Điều này giúp EBIT cho thấy rõ hơn về khả năng tạo lợi nhuận của công ty, và giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh hiệu quả hoạt động giữa các công ty với nhau.

Công thức tính: EBIT = Lợi nhuận trước thuế  - Lãi vay

Một khái niệm liên quan đến EBIT là EBITDA, tức lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization, EBITDA).


 

Copyright (c) 2013 bFinance.vn. All rights reserved. Liên hệ với chúng tôi: bFinance.vn@gmail.com  

Lưu ý: Thông tin trên website này được cung cấp cho mục đích tham khảo và không phải là một lời khuyên đầu tư trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất, sai sót xuất phát từ việc sử dụng các thông tin cung cấp trên website này. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác, cập nhật của các thông tin, nhưng có thể thay đổi nội dung mà không cần phải thông báo trước.