0-9ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (Gross margin)

Công thức tính: Tỷ suất lợi nhuận gộp biên = Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (%) được tính bằng cách lấy Lợi nhuận gộp chia cho Doanh thu thuần.

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (Gross margin) c
ho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào (vật tư, lao động) trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Có thể đánh giá mức độ hiệu quả này bằng cách so sánh với tỷ số của các công ty cùng ngành. Nếu tỷ số của các công ty đối thủ cao hơn, thì công ty đang phân tích rất khó cạnh tranh được với công ty cùng ngành.
 
CÙNG DANH MỤC
63 thuật ngữ Trang trước << [ 1 2 3 4 ] >> Trang kế

Copyright (c) 2013 bFinance.vn. All rights reserved. Liên hệ với chúng tôi: bFinance.vn@gmail.com  

Lưu ý: Thông tin trên website này được cung cấp cho mục đích tham khảo và không phải là một lời khuyên đầu tư trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất, sai sót xuất phát từ việc sử dụng các thông tin cung cấp trên website này. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác, cập nhật của các thông tin, nhưng có thể thay đổi nội dung mà không cần phải thông báo trước.