Vòng quay phải trả nhà cung cấp
Đăng bởi: bFinance | Ngày: 01.04.2013, 03:29 PM

Công thức tính: Vòng quay phải trả nhà cung cấp (Accounts payable turnover) = Giá vốn hàng bán/Phải trả người bán bình quân

Chỉ số này cho biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế nào. Phải trả người bán trong công thức là số bình quân, tức lấy tổng số dư đầu kỳ cộng với số dư cuối kỳ sau đó chia 2.

Chỉ số này quá thấp có nghĩa là doanh nghiệp đang tận dụng tín dụng của nhà cung cấp nhiều hơn. Ở khía cạnh tích cực, điều này cho thấy doanh nghiệp đang tận dụng nguồn vốn của nhà cung cấp và giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn. Ở khía cạnh tiêu cực, đây có thể là dấu hiệu của việc thiếu hụt dòng tiền và mất nhiều thời gian hơn để thanh toán cho nhà cung cấp; và điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp.


 

Copyright (c) 2013 bFinance.vn. All rights reserved. Liên hệ với chúng tôi: bFinance.vn@gmail.com  

Lưu ý: Thông tin trên website này được cung cấp cho mục đích tham khảo và không phải là một lời khuyên đầu tư trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất, sai sót xuất phát từ việc sử dụng các thông tin cung cấp trên website này. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác, cập nhật của các thông tin, nhưng có thể thay đổi nội dung mà không cần phải thông báo trước.